ติดต่อเรา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสิริคุณากร ชั้น 5

123 ม. 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 009 700