ภาพกิจกรรม

ประชุมเครือข่ายผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร

ประชุมผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีลงเสาเอก

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ พุทธมณฑลอีสาน

ประชุมหารือเรื่องท่าน้ำสำหรับลอยอังคารอัฐิหลวงพ่อคูณ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย

พิธีเบิกฟ้า ขอขมาแถนไท้

วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ริมบึงสีฐาน

แถลงข่าวจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร