โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 มีนาคม 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565  เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นประธานสวดมนต์ทำวัตรเย็น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ปัญจรัก รองผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรภายใน มข.และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ  บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เสร็จสิ้นลง ได้มีการมอบพระพุทธรูปหลวงพ่อขาว และเหรียญ“พระพุทธมหามุนีศรีสาธิต” จำนวน 10 เหรียญ แก่ผู้โชคดีและผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคล โดยพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น “พระพุทธมหามุนีศรีสาธิต” มีความหมายว่า พระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานเพื่อความเป็นศิริมงคลของชาวสาธิต ต้นแบบขององค์พระพุทธมหามุนีศรีสาธิตมาจากหลวงพ่อพระใส จ.หนองคาย เป็นพระพุทธรูปหล่อในสมัยล้านช้างปางมารวิชัยเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก