อธิการบดีมาเป็นประธานอำนวยพรให้บุคลากรพร้อมมอบรางวัลประกวดสื่อส่งมอบความสุขในกิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZoomMeeting โดยมี รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทุกฝ่าย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและบุคลากร

จากนั้น รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้กล่าวอำนวยพรในวาระปีใหม่ให้กับผู้มาร่วมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZoomMeeting ความตอนหนึ่งว่า “ขอให้บุคลากรทุกท่านมีความสุข ปลอดภัยจากโรคภัยมีสุขภาพที่แข็งแรง พบแต่สิ่งที่ดีและทำงานอย่างมีความสุข”

        ภายในงานยังมีการจับรางวัลออนไลน์ซึ่งเป็นของขวัญจากอธิการบดีผู้บริหารฝ่ายต่างๆและรางวัลที่ได้จัดเตรียมมาเพื่อมอบแด่บุคลากรจำนวน 180 รางวัล ดำเนินรายการโดยพิธีกรจากกองสื่อสารองค์ กำกับดูแลระบบการสุ่มรางวัลและการถ่ายทอดกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZoomMeeting โดยบุคลากรจากกองบริหารงานกลางและกองคลัง พร้อมทั้งความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมจากบุคลากรสำนักงานอธิการบดีอีกจำนวนมาก จากนั้นอธิการบดีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลสำหรับผู้ชนะและผู้ส่งผลงานร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “สานสัมพันธ์ สุขสันต์ปีใหม่ 2565” อันเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งผลงานการผลิตสื่อวิดีทัศน์ความยาว 3 นาทีเพื่อสื่อถึงการส่งต่อความสุขในการทำงานและความสามัคคี เพื่อเฟ้นหาทีมที่ได้ยอด Like สูงสุด 5 ทีม ซึ่งมีผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 12 ผลงาน ผลการประกวดดังนี้

อันดับ 1 “ทีมตุ้มโฮมชาวOP65″ผลงานจากกองอาคารและสถานที่ กองตรวจสอบภายใน กองทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน Reaction 4,632
อันดับ 2 “CAD KKU “ผลงานจากกองสื่อสารองค์กร จำนวน Reaction 4,124
อันดับ 3 ” Finance Division”ผลงานจากกองคลัง จำนวน Reaction 2,889
อันดับ 4 ” HAPPY STD HAPPY YEARS” ผลงานจากกองยุทธศาสตร์ จำนวน Reaction 610
อันดับ 5 ” SALAD ” ผลงานจากกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวน Reaction 393