ครบรอบ 3 ปี พระราชทานเพลิงครูใหญ่“หลวงพ่อคูณ” มข.ร่วมพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศลอย่างเนืองแน่น

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ถือเป็นเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเลื่อมใสศรัทธา ของเหล่าคณะศิษยานุศิษย์ รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อคูณ  ได้ร่วมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงแม้ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรำลึก กตัญญูรู้คุณแด่คุณูปการอันยิ่งใหญ่หลวงพ่อคูณ ที่มีต่อพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน

เมื่อวันที่ 31 มดราคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ณ อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน ถนนเลี่ยงเมือง บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ของเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศิษยานุศิษย์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ครูใหญ่หลวงพ่อคูณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระอุดมปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค 9 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูคชสารวรานุสิฐ เจ้าคณะตำบลด่านนอก เจ้าอาวาสวัดหนองหัวช้างชัยรังสี  ด้านฆราวาสมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พ.ต.ท.พีรฉัตร สาขา รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน รวมถึงผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อคูณ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ครูใหญ่หลวงพ่อคูณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีแห่งการพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร ท่ามกลางความเลื่อมใสศรัทธาและความกตัญญูรู้คุณของเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ภายในพิธีมีการทอดถวายผ้าไตรบังสุกุล จำนวน 10 ชุด โดยมีพระสงฆ์จำนวน 10 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล ได้แก่ 1. พระครูวิสุทธิธีรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ 2. พระครูสุธีกิตติวรญาณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง 3. พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล รองเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 2 รองเจ้าอาวาสวัดกลาง 4. พระครูสุตสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดนาถวนาราม 5. พระวุฒิพงษ์ อภิวฑฒโน วัดหนองแวง พระอารามหลวง 6. พระมหาจักรพันธ์ จกกโร วัดหนองแวง พระอารามหลวง 7. พระมหาสุพิชพล ชิตตวิริโย วัดหนองแวง พระอารามหลวง 8. พระครูใบฏีกาปรีชา ปริยตวิญญู วัดหนองแวง พระอารามหลวง 9. พระอัมพร กุสลปภาโส วัดหนองแวง พระอารามหลวง และ 10. พระอมรศิลป์ อมโร วัดหนองแวง พระอารามหลวง

เสร็จสิ้นจึงเข้าสู่พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 13 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 111 ทุน โดยมีรายนามผู้มอบทุนและโรงเรียนที่ขอเข้ารับทุน ดังนี้ 1. ท่านเจ้าคุณ พระอุดมปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค 9 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร มอบ พระภิกษุ – สามเณร โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา จำนวน 10 ทุน 2. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภรรยา มอบ โรงเรียนบ้านหนองหิน จำนวน 20 ทุน 3. พ.ต.ท.พีรฉัตร สาขา รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น  มอบ โรงเรียนบ้านศิลา จำนวน 10 ทุน 4. คุณบุญชู  มอบ โรงเรียนบ้านโกทา จำนวน 10 ทุน 5. คุณธนกร พุทธจง มอบ โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร จำนวน 10 ทุน 6. คุณ ธณัชฉัตรภรณ์ โนนพะยอม มอบ โรงเรียนบ้านดงพอง จำนวน 10 ทุน 7. นายวุฒิชัย อรุณศิริประเสริฐ มอบ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง จำนวน 10 ทุน 8. นายนรากร มหัธนันท์ มอบ โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น จำนวน 12 ทุน 9. คุณวัชรี ไทยพิทักษ์กุล มอบ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จำนวน 10 ทุน 10. นายณัฐพล พาประเสริฐสกุลชัย มอบ โรงเรียนบ้านดอนยาง จำนวน 5 ทุน 11. นายอนันต์ พูนสวาย มอบ โรงเรียนบ้านนาเพียง จำนวน 2 ทุน และ 12. นายธวัช เรืองหร่าย มอบ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โรงเรียนละ 1 ทุน